Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIEJSKI W LUBINIE
URZĄD MIEJSKI W LUBINIE
LUBIN, UL. JANA KILIŃSKIEGO 10
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Oświadczenie o stanie majątkowym

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej oświadczenia o stanie majątkowym.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Nazwa komórki organizacyjnej  

Wydział Finansowy

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

pokój nr 13

Dni i godziny   poniedziałek - piątek, 8:00-16:00
Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie do wybranej Instytucji Publicznej oświadczenia o stanie majątkowym

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie oświadczenia 2. Weryfikacja oświadczenia 3. Wydanie decyzji.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

http://www.bip.um-lubin.dolnyslask.pl/

Telefon   76 74 68 251
Fax   76 74 68 267
Słowa kluczowe   Oświadczenie o stanie majątkowym

Oświadczenie o stanie majątkowym

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej oświadczenia o stanie majątkowym.