Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Oświadczenie dotyczące niezłożenia pełnomocnictwa lub prokury

Usługa ta umożliwia złożenie do wybranej instytucji publicznej oświadczenia dotyczącego niezłożenia pełnomocnictwa lub prokury w związku z wnioskiem dotyczącym zwrotu opłaty skarbowej. Usługa może być zrealizowana w formie elektronicznej lub pisemnej poprzez złożenie stosownego oświadczenia bezpośrednio w wybranej instytucji publicznej.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej.

Kogo dotyczy  

Podmiotu wnioskującego o zwrot opłaty skarbowej od pełnomocnictwa lub prokury.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Oświadczenie dotyczące niezłożenia pełnomocnictwa lub prokury
Czas realizacji  

Nie dotyczy

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie oświadczenia dotyczącego niezłożenia pełnomocnictwa lub prokury

Etapy realizacji usługi  

1. Przesłanie oświadczenia. 2. Przyjęcie oświadczenia.

Poziom uwierzytelniania   Profil zaufany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Oświadczenie dotyczące niezłożenia pełnomocnictwa lub prokury

Oświadczenie dotyczące niezłożenia pełnomocnictwa lub prokury

Usługa ta umożliwia złożenie do wybranej instytucji publicznej oświadczenia dotyczącego niezłożenia pełnomocnictwa lub prokury w związku z wnioskiem dotyczącym zwrotu opłaty skarbowej. Usługa może być zrealizowana w formie elektronicznej lub pisemnej poprzez złożenie stosownego oświadczenia bezpośrednio w wybranej instytucji publicznej.