Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego

Orzeczenie o nauczaniu indywidualnym wydaje się na czas określony nie krótszy niż 30 dni, jeżeli stan zdrowia dziecka/ucznia uniemożliwia mu lub znacznie utrudnia naukę w warunkach szkolnych

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2008 r. Nr 175, poz. 1086)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 r., poz. 1660)
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek
  • Zaświadczenie lekarskie
Czas realizacji  

Zgodnie z rejestracją

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Do organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał orzeczenie, 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego

Orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego

Orzeczenie o nauczaniu indywidualnym wydaje się na czas określony nie krótszy niż 30 dni, jeżeli stan zdrowia dziecka/ucznia uniemożliwia mu lub znacznie utrudnia naukę w warunkach szkolnych