Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego

Orzeczenie o nauczaniu indywidualnym wydaje się na czas określony nie krótszy niż 30 dni, jeżeli stan zdrowia dziecka/ucznia uniemożliwia mu lub znacznie utrudnia naukę w warunkach szkolnych

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2014 r., poz. 1157)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 r., poz. 1616)
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek
  • Zaświadczenie lekarskie
Czas realizacji  

Zgodnie z rejestracją

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Do organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał orzeczenie, 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Rezultat realizacji usługi  

Otrzymanie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji/ wydanie orzeczenia

Poziom uwierzytelniania   Profil zaufany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego

Orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego

Orzeczenie o nauczaniu indywidualnym wydaje się na czas określony nie krótszy niż 30 dni, jeżeli stan zdrowia dziecka/ucznia uniemożliwia mu lub znacznie utrudnia naukę w warunkach szkolnych