Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania/ indywidulanego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego

Rodzic/ opiekun prawny dołącza zaświadczenie lekarskie do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania/ indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego

Organ właściwy do realizacji usługi  

Poradnia psychologiczno- -pedagogiczna.

Kogo dotyczy  

Dzieci i uczniów dla których ze względu na stan zdrowia znacznie utrudniający lub uniemożliwiający niezbędne jest wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania/ indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego

Podstawy prawne  
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2023 r., poz. 2468)
Wymagane dokumenty  
  zaświadczenie lekarskie
Czas realizacji  

30 dni

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

Do kuratora oświaty, za pośrednictwem organu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia

Rezultat realizacji usługi  

wydanie orzeczenia

Etapy realizacji usługi  

1. Wysłanie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie orzeczenia

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania/ indywidulanego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszklnego

  Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania/ indywidulanego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego

  Rodzic/ opiekun prawny dołącza zaświadczenie lekarskie do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania/ indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego