Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Orzeczenie o odszkodowaniu za nieruchomości przejęte przez Skarb Państwa z naruszeniem prawa

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o orzeczenie o odszkodowaniu za nieruchomości przejęte przez Skarb Państwa z naruszeniem prawa.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Osoby, które zostały pozbawione prawa do nieruchomości (strony postępowania wywłaszczeniowego) oraz spadkobiercy osób, które zostały pozbawione prawa do nieruchomości (strony postępowania wywłaszczeniowego

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wypełniony wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji o wywłaszczenie na rzecz Skarbu Państwa wydanej z naruszeniem przepisów
 • Uwierzytelniona kserokopia decyzji wywłaszczeniowej
 • Pełnomocnictwo – w przypadku wystąpienia w wnioskiem za pośrednictwem pełnomocnika
 • Prawomocne postanowienie spadkowe lub zaświadczenie stwierdzające nabycie spadku – jeżeli z wnioskiem występuje spadkobierca byłego właściciela
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Do organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję/postanowienie, w terminie 14 dni (jeśli dotyczy to decyzji) 7 dni (jeżeli dotyczy to postanowienia) od dnia doręczenia decyzji/postanowienia

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o orzeczenie o odszkodowaniu za nieruchomości przejęte przez Skarb Państwa z naruszeniem prawa

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Orzeczenie o odszkodowaniu za nieruchomości przejęte przez Skarb Państwa z naruszeniem prawa

  Orzeczenie o odszkodowaniu za nieruchomości przejęte przez Skarb Państwa z naruszeniem prawa

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o orzeczenie o odszkodowaniu za nieruchomości przejęte przez Skarb Państwa z naruszeniem prawa.