Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Organizacja prac interwencyjnych

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o organizację prac interwencyjnych dla pracodawcy nie będącego przedsiębiorcą.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorcy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o organizację prac interwencyjnych
 • Oświadczenie o stanie zatrudnienia
 • Wniosek o refundację wynagrodzenia z tytułu zorganizowania prac interwencyjnych
 • Zgłoszenie oferty pracy
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o organizację prac interwencyjnych dla pracodawcy nie będącego przedsiębiorcą.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Organizacja prac interwencyjnych
  Podobne usługi  

  Organizacja prac interwencyjnych

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o organizację prac interwencyjnych dla pracodawcy nie będącego przedsiębiorcą.