Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych – skrzynka przeznaczona do obsługa wniosków o publikację wzorów dokumentów elektronicznych
Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych – skrzynka przeznaczona do obsługa wniosków o publikację wzorów dokumentów elektronicznych
Warszawa (dzielnica m.st. Warszawy), ul. Królewska 27
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Opublikowanie wzoru dokumentu elektronicznego w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Usługa umożliwia złożenie wniosku do ministra właściwego do spraw informatyzacji o opublikowanie wzoru w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Organ właściwy do realizacji usługi  

Minister Cyfryzacji

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Organy właściwe do określenia wzoru, w których kompetencjach leży publikacja wzorów dokumentów

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 346 z późn. zm., Art. 16a i 16b,)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 180)
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o opublikowanie wzoru w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych z załączonymi plikami, o których mowa w § 18 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 180).
Czas realizacji  

Nie dotyczy

Opłaty  

Brak opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Publikacja wzoru dokumentu elektronicznego w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Etapy realizacji usługi  

1. Przesłanie wniosku o publikację wzoru w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych. 2. Weryfikacja formalno-prawna oraz techniczna wzoru dokumentu elektronicznego. 3. Publikacja wzoru dokumentu elektronicznego w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych lub przekazanie wnioskodawcy informacji o przyczynach nieopublikowania wzoru

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Wymagany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  http://mc.bip.gov.pl

  Telefon   222455544
  Fax  
  Słowa kluczowe   Opublikowanie wzoru dokumentu elektronicznego w centralnym repozytorium

  Opublikowanie wzoru dokumentu elektronicznego w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

  Usługa umożliwia złożenie wniosku do ministra właściwego do spraw informatyzacji o opublikowanie wzoru w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych