Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
WARSZAWA, UL. JAGIELLOŃSKA 26
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Opiniowanie powiatowych programów ochrony środowiska

Celem usługi jest umożliwienie złożenia wniosku o zaopiniowanie powiatowych programów ochrony środowiska

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek Województwa

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Organ wykonawczy powiatu

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek
Czas realizacji  

14 dni od dnia złożenia kompletnej dokumentacji - zgodnie z art. 77 b ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595, z późn. zm.)

Opłaty  

Bez opłaty

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy.

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie opinii.

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku. 2. Rozpatrzenie wniosku. 3. Wydanie opinii.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

http://www.bip.mazovia.pl

Telefon   225979100
Fax   225979290
Słowa kluczowe   Opiniowanie powiatowych programów ochrony środowiska

Opiniowanie powiatowych programów ochrony środowiska

Celem usługi jest umożliwienie złożenia wniosku o zaopiniowanie powiatowych programów ochrony środowiska