Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Opinie sanitarne odnośnie przydatności do użytkowania pozostałych obiektów: apteki lub hurtownie farmaceutyczne

Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie wydania opinii dot. przydatności do użytkowania pozostałych obiektów: apteki lub hurtownie farmaceutyczne.
Sprawdzenie spełnienia warunków technicznych na prowadzenie apteki lub hurtowni farmaceutycznej, sporządzany jest protokół kontroli, wydawana decyzja.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. Powiatowy Inspektor Sanitarny.

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne, firmy prowadzące apteki lub hurtownie farmaceutyczne

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Nie dotyczy
Czas realizacji  

30 dni od daty złożenia wniosku

Opłaty  

Kwota zostanie wyliczona indywidualnie dla każdego klienta po wydaniu opinii.

Tryb odwoławczy  

Odwołanie do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 14 dni od daty otrzymania decyzji

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Opinie sanitarne odnośnie przydatności do użytkowania pozostałych obiektów: apteki lub hurtownie farmaceutyczne

Opinie sanitarne odnośnie przydatności do użytkowania pozostałych obiektów: apteki lub hurtownie farmaceutyczne

Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie wydania opinii dot. przydatności do użytkowania pozostałych obiektów: apteki lub hurtownie farmaceutyczne.
Sprawdzenie spełnienia warunków technicznych na prowadzenie apteki lub hurtowni farmaceutycznej, sporządzany jest protokół kontroli, wydawana decyzja.