Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Opinia Zarządu Województwa Lubelskiego do wniosków o ustanowienie (zmianę obszaru, zwiększenie) specjalnej strefy ekonomicznej (SSE)

Wydanie opinii

Organ właściwy do realizacji usługi  

Zarząd Województwa Lubelskiego

Kogo dotyczy  

Jednostki samorządu terytorialnego

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • 1. Wystąpienie o wyrażenie opinii.
 • 2. Uzasadnienie – krótka charakterystyka przedsięwzięcia.
 • 3. Zgoda (kopia uchwały) rady gminy właściwej ze względu na położenie strefy wraz z załącznikiem graficznym.
Czas realizacji  

14 dni

Opłaty  

Brak opłat. Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz jednostki budżetowe zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000).Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają innym opłatom o charakterze publicznoprawnym lub są od tych opłat zwolnione - art. 3 ustawy z dnia 16 listopada o opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy  

Nie występuje

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie opinii

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku. 2. Analiza dokumentów. 3. Wydanie opinii.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • opinia
 • specjalne strefy ekonomiczne
 • Opinia Zarządu Województwa Lubelskiego do wniosków o ustanowienie (zmianę obszaru, zwiększenie) specjalnej strefy ekonomicznej (SSE)

  Wydanie opinii