Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: SĄD NAJWYŻSZY
SĄD NAJWYŻSZY
WARSZAWA, PL. KRASIŃSKICH 2/4/6
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Odwołania i zażalenia

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej odwołania lub zażalenia.

Organ właściwy do realizacji usługi  

organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Obywatele, Przedsiębiorcy i Administracja Publiczna

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Odwołanie lub zażalenie
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Do organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Rezultat realizacji usługi  

1. Wysłanie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Odpowiedź

Etapy realizacji usługi  

Rozpatrzenie odwołania lub zażalenia

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

http://www.sn.pl/bip/

Telefon   22 530-80-00
Fax  
Słowa kluczowe   Odwołania i zażalenia

Odwołania i zażalenia

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej odwołania lub zażalenia.