Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Odstąpienie od procedury eksmisyjnej

Odstąpienie od procedury eksmisyjnej lub informacja o braku podstaw prawnych do pozytywnego załatwienia wniosku

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ samorządu terytorialnego

Kogo dotyczy  

Osoba fizyczna

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • 1) Oświadczenie wnioskodawcy zawierające prośbę o odstąpienie od procedury eksmisyjnej,
 • 2) Dokumenty potwierdzające aktualny stan zdrowia,
 • 3) Orzeczenie potwierdzające stopień niepełnosprawności/częściową lub całkowitą niezdolność do pracy/całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji
 • 4) Dokumenty potwierdzające wysokość stałych wydatków osób zamieszkujących w lokalu związanych ze stanem zdrowia, utrzymaniem mieszkania lub innymi okolicznościami
Czas realizacji  

30 dni od dnia wizji środowiskowej dokonanej w lokalu

Opłaty  

brak opłat

Tryb odwoławczy  

nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Odstąpienie od procedury eksmisyjnej lub informacja o braku podstaw prawnych do pozytywnego załatwienia wniosku

Etapy realizacji usługi  

1. Wysłanie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. odstąpienie od procedury eksmisyjnej

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   odstąpienie od procedury eksmisyjnej

  Odstąpienie od procedury eksmisyjnej

  Odstąpienie od procedury eksmisyjnej lub informacja o braku podstaw prawnych do pozytywnego załatwienia wniosku