Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: MIASTO BRZEZINY
MIASTO BRZEZINY
BRZEZINY, UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 16
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowych podatnikom

Usługa umożliwia złożenie do wybranej instytucji publicznej wniosku odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowych

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Podatników

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • wniosek o udzielenie ulgi uznaniowej (załącznik lub sporządzony samodzielnie),
    wniosek winien zawierać dane identyfikujące wnioskodawcę,
  • określenie rodzaju ulgi będącej przedmiotem wniosku,
  • uzasadnienie wniosku – podanie okoliczności umożliwiających zapłatę podatku w późniejszym terminie,
  • przedstawienie dokumentacji potwierdzającej trudną sytuację finansową, na która powołuje się podatnik, zdarzenie losowe,
  • informacja o otrzymanej pomocy publicznej z okresu 2 lat poprzedzających złożenie
    wniosku oraz w roku bieżącym.
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

brak opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Brzeziny ul. Sienkiewicza 16

Tryb odwoławczy  

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzje/postanowienie w terminach:
a) 14 dni od dnia otrzymania decyzji
b) 7 dni od dnia otrzymania postanowienia, na które służy zażalenie.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

http://bip.brzeziny.pl/

Telefon  
Fax  
Słowa kluczowe   Odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowych podatnikom

Odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowych podatnikom

Usługa umożliwia złożenie do wybranej instytucji publicznej wniosku odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowych