Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych

Usługa umożliwia złożenie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) skargi na nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Każdy podmiot

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wypełniony formularz
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy

Opłaty  

10 zł - za dokonanie przez GIODO czynności urzędowej w postaci wydania decyzji administracyjnej,

17 zł - za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu, wypisu lub kopii.
Uwaga! Opłata nie dotyczy wniosków składanych przez podmioty zwolnione z opłaty skarbowej.

Tryb odwoławczy  

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy składany do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych

Nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych

Usługa umożliwia złożenie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) skargi na nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych.