Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD GMINY W LESZNIE
URZĄD GMINY W LESZNIE
Leszno, ul. Aleja Wojska Polskiego 21
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Nazewnictwo ulic i placów publicznych

Usługa umożliwia złożenie do właściwego organu wniosku zawierającego propozycję nazw ulic i placów będących drogami publicznymi.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Rada Gminy

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne (w tym prowadzące działalność gospodarczą), osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek (formularz elektroniczny)
Czas realizacji  

Uzależniony jest od terminu podjęcia uchwały przez właściwy organ

Opłaty  

Brak opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy lub powiatu w sprawie z zakresu administracji publicznej, może - po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia - zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do sądu administracyjnego.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom dostępności usługi   Transakcja
Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

http://bip.gminaleszno.pl

Telefon   227258005
Fax  
Słowa kluczowe   Nazewnictwo ulic i placów publicznych

Nazewnictwo ulic i placów publicznych

Usługa umożliwia złożenie do właściwego organu wniosku zawierającego propozycję nazw ulic i placów będących drogami publicznymi.