Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD GMINY KOWIESY
URZĄD GMINY KOWIESY
KOWIESY, 85
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Najem mieszkania komunalnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o najem mieszkania komunalnego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Osoby ubiegające się o najem mieszkania komunalnego

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Podanie o najem mieszkania komunalnego
Czas realizacji  

W zależności od ustaleń danego organu

Opłaty  

Brak opłat

Numer konta  

83 9291 0001 0031 6000 2000 0160

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

http://www.bip.kowiesy.pl

Telefon   468317026
Fax   468317081
Słowa kluczowe   Najem mieszkania komunalnego

Najem mieszkania komunalnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o najem mieszkania komunalnego.