Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: GMINA WITONIA
GMINA WITONIA
WITONIA, UL. STEFANA STARZYŃSKIEGO 6A
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Najem lokali użytkowych

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej formularzy związanych z najmem lokali użytkowych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Najemcy lokali użytkowych

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek
  • W przypadku lokali położonych w osiedlach wiejskich w trakcie postępowania wymagana będzie opinia właściwego Zarządu Osiedla. Dołączenie wymaganej opinii przyśpieszy tok postępowania
  • W sprawie odstąpienia od egzekwowania należności z tytułu opłat za lokal użytkowy najemca powinien udokumentować wysokość dochodów w swoim gospodarstwie domowym, za okres ostatnich 3–ch miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku
Czas realizacji  

Nie dotyczy

Opłaty  

Brak opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

http://www.witonia.bipst.pl

Telefon   0243564710
Fax   0243564710
Słowa kluczowe   Najem lokali użytkowych

Najem lokali użytkowych

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej formularzy związanych z najmem lokali użytkowych.