Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wykonanie przeglądu zdatności do lotu i wydanie poświadczenia przeglądu zdatności do lotu

Wydanie poświadczenia przeglądu (ARC) na formularzu 15a albo 15c przez Prezesa ULC.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Kogo dotyczy  

Właścicieli/użytkowników statków powietrznych.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Program obsługi technicznej
 • Status zgodności z programem obsługi technicznej.
 • Status podzespołów o ograniczonym czasie użytkowania.
 • Status dyrektyw zdatności do lotu.
 • Status modyfikacji oraz napraw.
 • Status odroczonych czynności obsługi technicznej (zastosowane tolerancje, odstępstwa, MEL, ML.A.403).
 • Raport z ważenia i wyważenia.
 • Instrukcja użytkowania w locie lub dokument równoważny.
 • Instrukcja obsługi technicznej lub dokument równoważny.
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty lotniczej.
Czas realizacji  

30 dni

Opłaty  

Zgodnie z tabelą opłat lotniczych. Oraz: - 17 zł za złożenie pełnomocnictwa - 10 zł za wydanie decyzji w przypadku, gdy nie ma opłaty lotniczej

Tryb odwoławczy  

Wniosek o ponowne rozpatrzenie (tam, gdzie ma zastosowanie)

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie poświadczenia przeglądu zdatności.

Etapy realizacji usługi  

1. wnioskowanie 2. ocena formalna 3. ocena merytoryczna 4. wydanie decyzji

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Przegląd zdatności

  Wykonanie przeglądu zdatności do lotu i wydanie poświadczenia przeglądu zdatności do lotu

  Wydanie poświadczenia przeglądu (ARC) na formularzu 15a albo 15c przez Prezesa ULC.