Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Powiadomienie o wydaniu zmiany charakterystyki organizacji, pokładowego dziennika technicznego, programu obsługi technicznej, programu niezawodności oraz raportu niezawodności

Powiadomienie o wydaniu zmiany charakterystyki organizacji (CA(M)E) lub innych dokumentów powiązanych wymagających zatwierdzenia, programu obsługi technicznej (AMP) albo programu niezawodności (RP) realizowane w procesie zarządzania zmianami niewymagającymi uprzedniego zatwierdzenia oraz o wydaniu raportu niezawodności.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Kogo dotyczy  

Organizacji zarządzania ciągłą zdatnością do lotu i obsługi technicznej statków powietrznych.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Dokument zgodny z wyborem w polu formularza 'Rodzaj dokumentu'. Jeden z:
 • CAME
 • CAE
 • AMP
 • MOE
 • PDT
 • Raport niezawodności
Czas realizacji  

30 dni

Opłaty  

Zgodnie z tabelą opłat lotniczych. Oraz: - 17 zł za złożenie pełnomocnictwa - 10 zł za wydanie decyzji w przypadku, gdy nie ma opłaty lotniczej

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Aktualizacja danych organizacji

Etapy realizacji usługi  

1. wnioskowanie 2. ocena formalna 3. ocena merytoryczna 4. wydanie decyzji

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • CAME
 • POT
 • PDT
 • MOE
 • Powiadomienie o wydaniu zmiany charakterystyki organizacji, pokładowego dziennika technicznego, programu obsługi technicznej, programu niezawodności oraz raportu niezawodności

  Powiadomienie o wydaniu zmiany charakterystyki organizacji (CA(M)E) lub innych dokumentów powiązanych wymagających zatwierdzenia, programu obsługi technicznej (AMP) albo programu niezawodności (RP) realizowane w procesie zarządzania zmianami niewymagającymi uprzedniego zatwierdzenia oraz o wydaniu raportu niezawodności.