Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD GMINY W KLUKACH
URZĄD GMINY W KLUKACH
Kluki (wieś), Kluki 88
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Nadanie/zmiana numeru PESEL

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o nadanie/zmianę numeru PESEL.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. z 2002 r. Nr 236, poz. 1999 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002r. w sprawie trybu przekazywania danych pomiędzy organami prowadzącymi ewidencję ludności oraz powiadamiania o nadaniu numeru PESEL (Dz. U. z 2002 r. Nr 236, poz. 1996 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2019 r., poz. 653 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty  
    Brak
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom dostępności usługi   Informacja
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=kluki/

Telefon  
Fax  
Słowa kluczowe   Nadanie/zmiana numeru PESEL

Nadanie/zmiana numeru PESEL

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o nadanie/zmianę numeru PESEL.