Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Nadanie uprawnień do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL)

Usługa umożliwia złożenie wniosku o nadanie uprawnień do księgi rejestrowej w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. 1.Wojewoda właściwy dla siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu leczniczego. 2.Okręgowa rada lekarska. 3.Okręgowa rada pielęgniarek i położnych.

Kogo dotyczy  

Lekarze i lekarze dentyści prowadzący działalność leczniczą.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o nadanie uprawnień
Czas realizacji  

30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Nadanie uprawnień do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL)

Nadanie uprawnień do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL)

Usługa umożliwia złożenie wniosku o nadanie uprawnień do księgi rejestrowej w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.