Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE
STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE
Żnin, ul. Potockiego 1
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Nadawanie tytułu "Zasłużony dla Powiatu Żnińskiego".

Tytuł Zasłużony dla Powiatu Żnińskiego jest wyrazem uznania i wdzięczności dla osób i podmiotów szczególnie wyróżniających się w życiu społecznym, kulturalnym i gospodarczym Powiatu Żnińskiego, jako uhonorowanie ich szczególnych zasług i osiągnięć. Tytuł przyznawany jest za działalność o charakterze ponadgminnym, o szczególnej wymowie, zarówno za działalność długotrwałą, jak i za pojedynczy czyn o wyjątkowym znaczeniu dla Powiatu i jego mieszkańców. Może być przyznawany osobom fizycznym, organizacjom społecznym, stowarzyszeniom, fundacjom oraz innym podmiotom, w tym podmiotom gospodarczym o zasięgu co najmniej powiatowym

Organ właściwy do realizacji usługi  

Powiat Żniński

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Wnioski o nadanie tytułu Zasłużony dla Powiatu Żnińskiego mogą składać Przewodniczący Rady Powiatu w Żninie, Starosta Żniński, Zarząd Powiatu w Żninie, Komisje stałe Rady Powiatu w Żninie, organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje oraz inne podmioty, w tym podmioty gospodarcze o zasięgu co najmniej powiatowym.

Podstawy prawne  
  Uchwała nr XXXV/270/2006 Rady Powiatu w Żninie z dnia 22 czerwca 2006 roku <br/>w sprawie ustanowienia tytułu Zasłużony dla Powiatu Żnińskiego.<br/>Uchwała Nr XV/106/2008 Rady Powiatu w Żninie z dnia 30 czerwca 2008 roku <br/>o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia tytułu Zasłużony dla Powiatu Żnińskiego.<br/>§ 73 Uchwały nr XXIV/218/2013 Rady Powiatu w Żninie z dnia 25 czerwca 2013 roku <br/>w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Żnińskiego.<br/><br/>
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o nadanie tytułu Zasłużony dla Powiatu Żnińskiego dla osoby fizycznej lub dla dla organizacji społecznych, stowarzyszeń, fundacji oraz innych podmiotów, w tym podmiotów gospodarczych o zasięgu co najmniej powiatowym.
Czas realizacji  

Wnioski o nadanie tytułu Zasłużony dla Powiatu Żnińskiego należy składać do końca czerwca każdego roku. Podlegają one ocenie Kapituły i następnie przedkładane są Zarządowi Powiatu w Żninie co najmniej na miesiąc przed planowanym nadaniem tytułu. Tytuł Zasłużony dla Powiatu Żnińskiego przyznaje Rada Powiatu w Żninie w drodze uchwały. Wręczenie odbywa się w sposób uroczysty na sesji Rady Powiatu w Żninie lub w terminie i miejscu ustalonym przez Zarząd Powiatu w Żninie.

Opłaty  

Brak opłat.

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Żninie, ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin

Dni i godziny   Pn-Pt, 7:30-15:30
Tryb odwoławczy  

W przedmiotowej sprawie nie stosuje się trybu odwoławczego.

Rezultat realizacji usługi  

Nadanie tytułu „Zasłużony dla (Powiatu Żnińskiego)

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Podjęcie decyzji w sprawie złożonego wniosku

Poziom dostępności usługi   Interakcja jednokierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  http://www.bip.powiatzninski.pl

  Telefon   523031100
  Fax   523031302
  Słowa kluczowe   NADANIE TYTUŁU ZASŁUŻONY DLA POWIATU ŻNIŃSKIEGO.

  Nadawanie tytułu "Zasłużony dla Powiatu Żnińskiego".

  Tytuł Zasłużony dla Powiatu Żnińskiego jest wyrazem uznania i wdzięczności dla osób i podmiotów szczególnie wyróżniających się w życiu społecznym, kulturalnym i gospodarczym Powiatu Żnińskiego, jako uhonorowanie ich szczególnych zasług i osiągnięć. Tytuł przyznawany jest za działalność o charakterze ponadgminnym, o szczególnej wymowie, zarówno za działalność długotrwałą, jak i za pojedynczy czyn o wyjątkowym znaczeniu dla Powiatu i jego mieszkańców. Może być przyznawany osobom fizycznym, organizacjom społecznym, stowarzyszeniom, fundacjom oraz innym podmiotom, w tym podmiotom gospodarczym o zasięgu co najmniej powiatowym