Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD GMINY KĘTRZYN
URZĄD GMINY KĘTRZYN
Kętrzyn, ul. Tadeusza Kościuszki 2
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Nadanie numeru porządkowego budynku

Usługa umożliwia wysłanie do wybranej instytucji Publicznej wniosku o ustalenie numeru porządkowego budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi oraz obiektów, takich jak: parkingi, garaże, wjazdy i wejścia do parków, ogrodów oraz innych miejsc zorganizowanego wypoczynku lub działalności gospodarczej.

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej np. Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta

Nazwa komórki organizacyjnej  

Referat Rozwoju Gospodarczego Gminy

Kogo dotyczy  

wnioskodawca

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o nadanie numeru porządkowego , złożony formularz
  • Kopia mapy, na której wyróżniono budynek będący przedmiotem wniosku
Czas realizacji  

do 14 dni

Opłaty  

Brak opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Sekretariat urzędu p. 16

Dni i godziny   Od poniedziałku do piątku w godzinach, 7:00- 15:00
Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Nadanie numeru porządkowego budynku

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja złożonego wniosku, 3. Nadanie numeru porządkowego budynku

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

http://bip.gminaketrzyn.pl

Telefon   (89) 751 36 66 w. 17
Fax   89 751 27 46
Słowa kluczowe   Nadanie numeru porządkowego budynku

Nadanie numeru porządkowego budynku

Usługa umożliwia wysłanie do wybranej instytucji Publicznej wniosku o ustalenie numeru porządkowego budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi oraz obiektów, takich jak: parkingi, garaże, wjazdy i wejścia do parków, ogrodów oraz innych miejsc zorganizowanego wypoczynku lub działalności gospodarczej.