Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

MZ-42 Roczne sprawozdanie z działalności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Badanie statystyczne zgodnie z programem badań statystycznych statystyki publicznej

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Podstawy prawne  
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 2022 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2023 (Dz. U. z 2022 r., poz. 2453)
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015 (Dz. U. z 2015 r., poz. 561 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. (Dz. U. z 2023 r., poz. 773 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty  
    Sprawozdanie z działalności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Czas realizacji  

Nie dotyczy

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Brak

Rezultat realizacji usługi  

Roczne sprawozdanie z działalności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Etapy realizacji usługi  

1. Przesłanie sprawozdania. 2. Przyjęcie sprawozdania.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   MZ-42 Roczne sprawozdanie z działalności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

MZ-42 Roczne sprawozdanie z działalności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Badanie statystyczne zgodnie z programem badań statystycznych statystyki publicznej