Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Lista osób przystępujących do egzaminu ADR początkowego/doskonalącego

umożliwienie podmiotowi prowadzącemu kursy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne przesłania listy osób przystępujących do egzaminu ADR początkowego/doskonalącego

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek Województwa

Kogo dotyczy  

Informacja jest skierowana do przedsiębiorców wpisanych do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2147)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. z 2022 r., poz. 356)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2150 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty  
  Wniosek Lista osób przystępujących do egzaminu ADR początkowego/doskonalącego powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko lub pełną nazwę podmiotu oraz jego siedzibę i adres, imiona i nazwiska uczestników kursu, które przystąpią do egzaminu, imiona i nazwiska nieuczestniczących w kursie, które przystąpią do egzaminu, podpis składającego listę lub osoby upoważnionej do występowania w imieniu podmiotu, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
Czas realizacji  

nie dotyczy

Opłaty  

nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

wypełnienie obowiązku przez podmiot prowadzący kurs ADR o którym mowa w par. 2 ust. 2 i 3 rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne / wydanie zaświadczenia ADR

Etapy realizacji usługi  

1. Przesłanie listy osób przystępujących do egzaminu do Urzędu, 2. przyjęcie listy osób

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • ADR
 • zaświadczenie ADR
 • przewóz towarów niebezpiecznych
 • działalność regulowana
 • Lista osób przystępujących do egzaminu ADR początkowego/doskonalącego

  umożliwienie podmiotowi prowadzącemu kursy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne przesłania listy osób przystępujących do egzaminu ADR początkowego/doskonalącego