Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wyrażenie Zgody na doręczenie Krakowskiej Wyprawki

Celem Akcji jest promocja projektów adresowanych do mieszkańców wychodzących naprzeciw ich potrzebom społecznym w związku z realizacją zadania pn. „Kraków miastem wysokiej jakości życia”, w tym budowanie więzi między Miastem, a jego mieszkańcami od najmłodszych lat.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Urząd Miasta Krakowa

Kogo dotyczy  

Dotyczy dzieci urodzonych w latach 2018-2021, które zostały zameldowane na pobyt stały na terenie Miasta Krakowa

Podstawy prawne  
  1. Polecenie służbowe nr 18/2020 Dyrektora Magistratu z dnia 30.03.2020 r. w sprawie stosowania instrukcji postępowania dotyczącej dystrybucji Krakowskiej Wyprawki 2. Polecenie służbowe nr 1/2020 Dyrektora Magistratu z dnia 9.01 2020 roku w sprawie doręczeń pism za pokwitowaniem oraz paczek w ramach akcji Krakowska Wyprawka, w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa, stronom (adresatom), przez pracowników Urzędu Miasta Krakowa.
Wymagane dokumenty  
  Zgoda na doręczenie Krakowskiej Wyprawki
Czas realizacji  

21 dni roboczych

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Doręczenie Krakowskiej Wyprawki

Etapy realizacji usługi  

1) Wysłanie do Urzędu Miasta w Krakowie Zgody na doręczenie Krakowskiej Wyprawki 2) Weryfikacja pod kątem spełnienia warunków 3) Wysyłka paczki z Krakowską Wyprawką lub odrzucenie wniosku

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Krakowska Wyprawka
 • Wyprawka
 • Kraków
 • Krakowska
 • Wyrażenie Zgody na doręczenie Krakowskiej Wyprawki

  Celem Akcji jest promocja projektów adresowanych do mieszkańców wychodzących naprzeciw ich potrzebom społecznym w związku z realizacją zadania pn. „Kraków miastem wysokiej jakości życia”, w tym budowanie więzi między Miastem, a jego mieszkańcami od najmłodszych lat.