Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Kierowanie osób do Ośrodków Wsparcia – Środowiskowych Domów Samopomocy

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie decyzji w sprawie kierowania osób do Środowiskowych Domów Samopomocy.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Kogo dotyczy  

Osób, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Prośba osoby zainteresowanej o skierowanie do ŚDS.
 • Orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
 • Zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie.
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez jednostki pomocy społecznej.
 • Poświadczenia o dochodach osoby zainteresowanej, a w przypadku gdy prowadzi wspólne gospodarstwo osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
 • Wywiad środowiskowy pełny.
 • Zaświadczenie lekarza psychiatry lub neurologa o stanie zdrowia o występujących zaburzeniach psychicznych.
 • Zgoda na ponoszenie odpłatności za pobyt w ŚDS.
Czas realizacji  

Do 30 dni.

Opłaty  

Nie podlega opłacie natomiast ponoszenie kosztów odpłatności za pobyt Uczestnika w ŚDS naliczany jest zgodnie z Ustawą o Pomocy Społecznej.

Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzje, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Kierowanie osób do Ośrodków Wsparcia – Środowiskowych Domów Samopomocy

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacji wniosku, 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Kierowanie osób do Ośrodków Wsparcia – Środowiskowych Domów Samopomocy.

  Kierowanie osób do Ośrodków Wsparcia – Środowiskowych Domów Samopomocy

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie decyzji w sprawie kierowania osób do Środowiskowych Domów Samopomocy.