Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Informacje o zapasach obowiązkowych i handlowych lub produkcji ropy naftowej i paliw.

Usługa umożliwia wysłanie do właściwej instytucji publicznej informacji dot. zapasów lub produkcji ropy naftowej i paliw.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Agencja Rezerw Materiałowych

Kogo dotyczy  

Producenci i handlowcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie produkcji paliw lub przywozu ropy naftowej lub paliw.

Podstawy prawne  
    Ustaw z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1537 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty  
  • Informacja o ilości produkcji paliw oraz przywiezionej i wywiezionej ropy naftowej i paliw i wysokości należnej opłaty zapasowej. (Załącznik nr 1)
  • Informacja o ilości i lokalizacji tworzonych i magazynowanych zapasów obowiązkowych. (Załącznik nr 2)
  • Informacja o ilości i lokalizacji zapasów handlowych. (Załącznik nr 3)
  • Informacja o ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej i paliw, do utworzenia których przedsiębiorca jest zobowiązany. (Załącznik nr 4)
Czas realizacji  

Nie dotyczy

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Przekazanie informacji o zapasach obowiązkowych i handlowych lub produkcji ropy naftowej i paliw.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie informacji odnośnie zapasów obowiązkowych i handlowych lub produkcji ropy naftowej i paliw. 2. Wpis do rejestru zapasów interwencyjnych.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Informacje o zapasach obowiązkowych i handlowych lub produkcji ropy naftowej i paliw.

Informacje o zapasach obowiązkowych i handlowych lub produkcji ropy naftowej i paliw.

Usługa umożliwia wysłanie do właściwej instytucji publicznej informacji dot. zapasów lub produkcji ropy naftowej i paliw.