Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat

Usługa umożliwia złożenie do odpowiedniego marszałka województwa wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.

Formularze dostępne na platformie ePUAP są jedną z możliwości elektronicznego przekazania do Urzędu Marszałkowskiego właściwego wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.
Ze względu na różnorodność przypadków korzystania ze środowiska i skomplikowany charakter algorytmów dotyczących wyliczania opłat, nie wszystkie obliczenia mogą być dokonywane w formularzu automatycznie i dlatego część wymaga samodzielnego obliczenia (zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. z 2014 r. poz. 274)).

Organ właściwy do realizacji usługi  

marszałek województwa

Kogo dotyczy  

Podmioty korzystające ze środowiska (przedsiębiorcy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą)

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Dokument zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat
Czas realizacji  

31 marca każdego roku

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Przyjęcie informacji przez właściwy organ (urząd marszałkowski).

Etapy realizacji usługi  

Wybór właściwego formularza.
Wypełnienie dokumentu.
Podpisanie dokumentu za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym.
Wysłanie dokumentu przez podmiot korzystający ze środowiska do odpowiedniego marszałka województwa.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Korzystanie ze środowiska
 • należne opłaty
 • Informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat

  Usługa umożliwia złożenie do odpowiedniego marszałka województwa wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.

  Formularze dostępne na platformie ePUAP są jedną z możliwości elektronicznego przekazania do Urzędu Marszałkowskiego właściwego wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.
  Ze względu na różnorodność przypadków korzystania ze środowiska i skomplikowany charakter algorytmów dotyczących wyliczania opłat, nie wszystkie obliczenia mogą być dokonywane w formularzu automatycznie i dlatego część wymaga samodzielnego obliczenia (zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. z 2014 r. poz. 274)).