Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE
MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE
KRAKÓW, UL. BASZTOWA 22
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Informacja z ośrodków szkolenia kierowców zawodowych w zakresie danych osób, które ukończyły szkolenie okresowe

Przekazanie informacja z ośrodków szkolenia kierowców zawodowych w zakresie danych osób, które ukończyły szkolenie okresowe

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy wojewoda ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Kierownika ośrodka szkolenia, w którym przeprowadzono szkolenie okresowe i wydano świadectwa kwalifikacji. Dane osób, które ukończyły szkolenie okresowe przekazuje kierownik ośrodka szkolenia lub osoba upoważniona do przekazywania tego typu informacji.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Informacja zawierająca dane osób, które ukończyły szkolenie. Dane zostały określone w art. 39e, ust. 2, pkt. 3 ustawy o transporcie drogowym.
Czas realizacji  

Dane osób, które ukończyły szkolenie okresowe powinny być przekazane do PUW w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia okresowego i wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej. Dane osób, które ukończyły szkolenie okresowe są ewidencjonowane na bieżąco przez pracownika WI PUW. Przekazywanie danych osób, które ukończyły szkolenie okresowe nie wymaga udzielania odpowiedzi przekazującemu informacje.

Opłaty  

Nie dotyczy

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Procedura przekazywania danych osób, które ukończyły szkolenie okresowe, nie przewiduje stosowania trybu odwoławczego.

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie informacji dotyczącej zakończenia szkolenia okresowego kierowców i wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego jego ukończenie

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie informacji dotyczącej zakończenia szkolenia okresowego kierowców i wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego jego ukończenie. 2. Przyjęcie dokumentacji informującej o zakończeniu szkolenia okresowego kierowców i wydaniu świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego jego ukończenie

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Wymagany
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  Telefon   123921126
  Fax   123921438
  Słowa kluczowe   ośrodek szkoleniowy kierowców

  Informacja z ośrodków szkolenia kierowców zawodowych w zakresie danych osób, które ukończyły szkolenie okresowe

  Przekazanie informacja z ośrodków szkolenia kierowców zawodowych w zakresie danych osób, które ukończyły szkolenie okresowe