Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Informacja przedsiębiorcy o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich w obiekcie hotelarskim

Usługa umożliwia złożenie informacji o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich w obiekcie hotelarskim z prośbą o uchylenie decyzji o zaszeregowaniu danego obiektu i wykreślenie z ewidencji obiektów hotelarskich.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek Województwa

Kogo dotyczy  

Osoby składającej informację o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich w obiekcie hotelarskim z prośbą o uchylenie decyzji o zaszeregowaniu danego obiektu i wykreślenie z ewidencji obiektów hotelarskich.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Informacja o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich w obiekcie hotelarskim.
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Informacja przedsiębiorcy o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich w obiekcie hotelarskim

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie informacji o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich w obiekcie hotelarskim. 2. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich w obiekcie hotelarskim.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Informacja przedsiębiorcy o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich w obiekcie hotelarskim

Informacja przedsiębiorcy o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich w obiekcie hotelarskim

Usługa umożliwia złożenie informacji o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich w obiekcie hotelarskim z prośbą o uchylenie decyzji o zaszeregowaniu danego obiektu i wykreślenie z ewidencji obiektów hotelarskich.