Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Informacja o zmianach w rejestrze instruktorów/wykładowców nauki jazdy

Usługa umożliwia zgłoszenie obowiązkowych informacji dotyczących instruktorów lub wykładowców dotyczących:
- Zgłoszenia miejsca zatrudnienia w ośrodku szkolenia kierowców.
- Zgłoszenia zmiany danych objętych wpisem do ewidencji instruktorów lub wykładowców.
- Przedłożenia zaświadczenia o ukończeniu warsztatów potwierdzających uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego instruktorów/wykładowców.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania.

Kogo dotyczy  

Instruktora nauki jazdy lub wykładowcy.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Zaświadczenie o ukończeniu warsztatów potwierdzających uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego instruktorów/wykładowców – jeśli zgłoszenie tego dotyczy.
 • Wniosek
Czas realizacji  

W dniu złożenia wniosku.

Opłaty  

Nie podlega opłacie.

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy.

Rezultat realizacji usługi  

Uzyskanie informacji o zmianach w rejestrze instruktorów/wykładowców nauki jazdy

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie informacji, 2. Przyjęcie przez urząd informacji, 3. Uzyskanie informacji,

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Informacja o zmianach w rejestrze instruktorów.

  Informacja o zmianach w rejestrze instruktorów/wykładowców nauki jazdy

  Usługa umożliwia zgłoszenie obowiązkowych informacji dotyczących instruktorów lub wykładowców dotyczących:
  - Zgłoszenia miejsca zatrudnienia w ośrodku szkolenia kierowców.
  - Zgłoszenia zmiany danych objętych wpisem do ewidencji instruktorów lub wykładowców.
  - Przedłożenia zaświadczenia o ukończeniu warsztatów potwierdzających uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego instruktorów/wykładowców.