Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Informacja o odwołaniu kursu ADR początkowego/doskonalącego

umożliwienie podmiotowi prowadzącemu kursy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne odwołanie kursu ADR początkowego/doskonalącego

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek Województwa

Kogo dotyczy  

Informacja jest skierowana do przedsiębiorców wpisanych do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek Informacja o odwołaniu kursu ADR początkowego/doskonalącego powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko lub pełną nazwę podmiotu oraz jego siedzibę i adres, wskazanie daty kursu, który zostaje odwołany, podpis składającego informację lub osoby upoważnionej do występowania w imieniu podmiotu, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
Czas realizacji  

nie dotyczy

Opłaty  

nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

wypełnienie obowiązku przez podmiot prowadzący kurs ADR, o którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt 2

Etapy realizacji usługi  

1. Przesłanie informacji o odwołaniu kursu, 2. Przyjęcie informacji

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • ADR
 • zaświadczenie ADR
 • przewóz towarów niebezpiecznych
 • działalność regulowana
 • Informacja o odwołaniu kursu ADR początkowego/doskonalącego

  umożliwienie podmiotowi prowadzącemu kursy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne odwołanie kursu ADR początkowego/doskonalącego