Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: MIASTO OSTROŁĘKA
MIASTO OSTROŁĘKA
OSTROŁĘKA, PL. GEN. JÓZEFA BEMA 1
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Informacja o nieruchomościach i zwolnieniach w podatku od nieruchomości

Usługa umożliwia złożenie informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz informacje o zwolnieniach w podatku od nieruchomości dla osób fizycznych

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ podatkowy np. Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta.

Nazwa komórki organizacyjnej  

Wydział Finansów, Budżetu, Podatków i Opłat

Kogo dotyczy  

Osób fizycznych, będących podatnikami podatku od nieruchomości, które są:
• właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
• posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych;
• użytkownikami wieczystymi gruntów;
• posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
- wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości,
- jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • IN-1 - informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
 • IN-1/A - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości dla osób fizycznych
Czas realizacji  

Informację o nieruchomościach IN-1 należy złożyć w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego, a także w przypadku zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania.
Obowiązek ten dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwał Rady Miejskiej Wrocławia

Opłaty  

Nie dotyczy

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

1. Punkt Obsługi Interesantów, pl. gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka, tel. (29) 764 68 11 w. 279, 2. Punkt Obsługi Interesantów, ul. T. Kościuszki 45, 07-400 Ostrołęka, tel. (29) 764 68 11 w. 294

Dni i godziny  
 • we wtorki w godzinach, 8:00 - 17:00
 • od poniedziałku do piątku w godzinach, 8:00 - 16:00
 • Tryb odwoławczy  

  Nie dotyczy

  Rezultat realizacji usługi  

  Złożenie informacji o nieruchomościach i zwolnieniach w podatku od nieruchomości

  Etapy realizacji usługi  

  1. Przesłanie informacji o nieruchomościach i zwolnieniach w podatku od nieruchomości dla osób fizycznych. 2. Przyjęcie informacji o nieruchomościach i zwolnieniach w podatku od nieruchomości dla osób fizycznych.

  Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych ma oznaczenie FJ-1

  BIP  

  http://bip.um.ostroleka.pl

  Telefon   297646811
  Fax   297654320
  Słowa kluczowe   Informacja o nieruchomościach i zwolnieniach w podatku od nieruchomości

  Informacja o nieruchomościach i zwolnieniach w podatku od nieruchomości

  Usługa umożliwia złożenie informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz informacje o zwolnieniach w podatku od nieruchomości dla osób fizycznych