Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: MIASTO OSTROŁĘKA
MIASTO OSTROŁĘKA
OSTROŁĘKA, PL. GEN. JÓZEFA BEMA 1
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Informacja o lasach

Umożliwia zgłoszenie informacji o lasach.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ podatkowy ze względu na położenie lasu np. Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta

Nazwa komórki organizacyjnej  

Wydział Finansów, Budżetu, Podatków i Opłat

Kogo dotyczy  

Osób fizycznych, będących podatnikami podatku leśnego , które są:
• właścicielami lasów,
• posiadaczami samoistnymi lasów,
• użytkownikami wieczystymi lasów,
• posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • IL-1 - informacja o lasach
 • IL-1/A - część uzupełniająca dane o nieruchomościach leśnych
 • IL-1/B - część uzupełniająca dane o zwolnieniach w podatku leśnym (w przypadku gdy las podlega ustawowemu zwolnieniu)
Czas realizacji  

Informacje o lasach IL – 1 składa się organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub o zaistnieniu zmian stanu faktycznego.

Opłaty  

Nie dotyczy

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

1. Punkt Obsługi Interesantów, pl. gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka, tel. (29) 764 68 11 w. 279, 2. Punkt Obsługi Interesantów, ul. T. Kościuszki 45, 07-400 Ostrołęka, tel. (29) 764 68 11 w. 294

Dni i godziny  
 • we wtorki w godzinach, 8:00 - 17:00
 • od poniedziałku do piątku w godzinach, 8:00 - 16:00
 • Tryb odwoławczy  

  Nie dotyczy

  Rezultat realizacji usługi  

  Przekazanie informacji o lasach

  Etapy realizacji usługi  

  1. Złożenie informacji o lasach. 2. Przyjęcie informacji o lasach 3. Uzyskanie poświadczenia wydanego przez organ podatkowy dotyczącego złożenia informacji o lasach.

  Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  Informacja o lasach na rok 2015 ma oznaczenie FJ-3

  BIP  

  http://bip.um.ostroleka.pl

  Telefon   297646811
  Fax   297654320
  Słowa kluczowe   Informacja o lasach

  Informacja o lasach

  Umożliwia zgłoszenie informacji o lasach.