Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Informacja o lasach

Umożliwia zgłoszenie informacji o lasach.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ podatkowy ze względu na położenie lasu np. Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta

Kogo dotyczy  

Osób fizycznych, będących podatnikami podatku leśnego , które są:
• właścicielami lasów,
• posiadaczami samoistnymi lasów,
• użytkownikami wieczystymi lasów,
• posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • IL-1 - informacja o lasach
 • IL-1/A - część uzupełniająca dane o nieruchomościach leśnych
 • IL-1/B - część uzupełniająca dane o zwolnieniach w podatku leśnym (w przypadku gdy las podlega ustawowemu zwolnieniu)
Czas realizacji  

Informacje o lasach IL – 1 składa się organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub o zaistnieniu zmian stanu faktycznego.

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Przekazanie informacji o lasach

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie informacji o lasach. 2. Przyjęcie informacji o lasach 3. Uzyskanie poświadczenia wydanego przez organ podatkowy dotyczącego złożenia informacji o lasach.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Informacja o lasach

  Informacja o lasach

  Umożliwia zgłoszenie informacji o lasach.