Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIASTA GORZOWA WLKP.
URZĄD MIASTA GORZOWA WLKP.
GORZÓW WIELKOPOLSKI, UL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 4
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Współpraca z podmiotami w ramach Programu „Gorzowska Karta Dużej Rodziny”

Przystąpienie do Programu Gorzowskiej Karty Dużej Rodziny jako Partner oferujący zniżki dla gorzowskich rodzin wielodzietnych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Instytucji miejskich, jednostek niepowiązanych strukturalnie i kapitałowo z samorządem Miasta lub podmiotów działalności gospodarczej.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o przystąpienie instytucji miejskich, jednostek niepowiązanych strukturalnie i kapitałowo z samorządem Miasta lub podmiotów działalności gospodarczej do Programu „Karta Dużej Rodziny”
Czas realizacji  

30 dni od daty złożenia wniosku

Opłaty  

Nie pobiera się

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Nie przysługuje

Rezultat realizacji usługi  

Przystąpienie do „Programu Gorzowska Karta Dużej Rodziny” jako Partner oferujący zniżki dla gorzowskich rodzin wielodzietnych posiadających „Gorzowską Kartę Dużej Rodziny”.

Etapy realizacji usługi  

1.Złożenie wniosku o przystąpienie instytucji miejskich, jednostek niepowiązanych strukturalnie i kapitałowo z samorządem Miasta lub podmiotów działalności gospodarczej do Programu „Karta Dużej Rodziny” 2. Opracowanie na podstawie wniosku Porozumienia o współpracy w ramach Programu „Gorzowska Karta Dużej Rodziny” 3. Podpisanie Porozumienia o współpracy przez reprezentanta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz właściciela firmy 4. Umieszczenie oferty podmiotu w wykazie ulg i zniżek Gorzowskiej Karty Dużej Rodziny dostępnym na stronie www.gorzow.pl 5. Umieszczenie logo podmiotu w zakładce Partnerzy Programu Gorzowskiej Karty Dużej Rodziny na stronie www.gorzow.pl

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

Telefon   957355500
Fax  
Słowa kluczowe   Gorzowska Karta Dużej Rodziny

Współpraca z podmiotami w ramach Programu „Gorzowska Karta Dużej Rodziny”

Przystąpienie do Programu Gorzowskiej Karty Dużej Rodziny jako Partner oferujący zniżki dla gorzowskich rodzin wielodzietnych.