Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD SKARBOWY W ŚWINOUJŚCIU
URZĄD SKARBOWY W ŚWINOUJŚCIU
ŚWINOUJŚCIE, UL. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO 7
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Elektroniczne przesyłanie tytułów wykonawczych

Usługa umożliwia wysyłanie ewidencji tytułów wykonawczych w formie elektronicznej obcym wierzycielom do właściwych urzędów skarbowych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Samodzielny Referat Egzekucji Administracyjnej

Kogo dotyczy  

Administracja

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    tytuły egzekucyjne w formacie .xml
Czas realizacji  

Zgodnie z Ordynacją Podatkową i innymi przepisami prawa

Opłaty  

Brak opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Elektroniczna skrzynka podawcza EPUAP

Tryb odwoławczy  

Zgodnie z Ordynacją Podatkową i innymi przepisami prawa

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

Proszę o załączanie tytułu wykonawczego w formacie xml jako załącznika do formularza.

BIP  

http://www.zachodniopomorskie.kas.gov.pl/web/bip-3201/urzad-skarbowy-w-swinoujsciu

Telefon   91 3220200
Fax   91 3215417
Słowa kluczowe   Elektroniczne przesyłanie tytułów wykonawczych

Elektroniczne przesyłanie tytułów wykonawczych

Usługa umożliwia wysyłanie ewidencji tytułów wykonawczych w formie elektronicznej obcym wierzycielom do właściwych urzędów skarbowych.