Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: PIERWSZY MAZOWIECKI URZĄD SKARBOWY W WARSZAWIE
PIERWSZY MAZOWIECKI URZĄD SKARBOWY W WARSZAWIE
WARSZAWA, UL. ALOJZEGO FELIŃSKIEGO 2A
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Elektroniczne przesyłanie tytułów wykonawczych

Usługa umożliwia wysyłanie ewidencji tytułów wykonawczych w formie elektronicznej obcym wierzycielom do właściwych urzędów skarbowych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Administracja

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  tytuły egzekucyjne w formacie .xml
Czas realizacji  

Zgodnie z Ordynacją Podatkową i innymi przepisami prawa

Opłaty  

Brak opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Warszawa, ul. Alojzego Felińskiego 2A - Kancelaria Urzędu - parter

Dni i godziny  
 • wtorek - piątek, 8.00 - 16.00
 • poniedziałek, 8.00 - 18.00
 • Tryb odwoławczy  

  Zgodnie z Ordynacją Podatkową i innymi przepisami prawa

  Rezultat realizacji usługi  

  brak

  Etapy realizacji usługi  

  brak

  Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  Proszę o załączanie tytułu wykonawczego w formacie xml jako załącznika do formularza.

  BIP  

  http://www.is.waw.pl/bip/Index.htm?main_office=1&office=64&menu=0&sub1=&sub2=&sub3=sub4=&sub5=&mlt=

  Telefon  
 • 22 56-89-200 Centrala
 • 22 56-89-300 Sekretariat Urzędu
 • Fax   22 56-89-301
  Słowa kluczowe   Elektroniczne przesyłanie tytułów wykonawczych

  Elektroniczne przesyłanie tytułów wykonawczych

  Usługa umożliwia wysyłanie ewidencji tytułów wykonawczych w formie elektronicznej obcym wierzycielom do właściwych urzędów skarbowych.