Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: ŁÓDZKI URZĄD SKARBOWY
ŁÓDZKI URZĄD SKARBOWY
Łódź, al. Tadeusza Kościuszki 85
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wskazany urząd nie obsługuje jeszcze poniższej sprawy, ale już 7 osób zgłosiło na nią zapotrzebowanie.

Aby zgłosić zapotrzebowanie na tę sprawę, zaloguj się.

Elektroniczne przesyłanie tytułów wykonawczych

Usługa umożliwia wysyłanie ewidencji tytułów wykonawczych w formie elektronicznej obcym wierzycielom do właściwych urzędów skarbowych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Administracja

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    tytuły egzekucyjne w formacie .xml
Czas realizacji  

Zgodnie z Ordynacją Podatkową i innymi przepisami prawa

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Zgodnie z Ordynacją Podatkową i innymi przepisami prawa

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Elektroniczne przesyłanie tytułów wykonawczych

Wskazany urząd nie obsługuje jeszcze poniższej sprawy, ale już 7 osób zgłosiło na nią zapotrzebowanie.

Aby zgłosić zapotrzebowanie na tę sprawę, zaloguj się.

Elektroniczne przesyłanie tytułów wykonawczych

Usługa umożliwia wysyłanie ewidencji tytułów wykonawczych w formie elektronicznej obcym wierzycielom do właściwych urzędów skarbowych.