Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: Zespół Szkół Przemysłu Mody
Zespół Szkół Przemysłu Mody
Łódź (miasto), ul. Adama Naruszewicza 35
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Duplikaty i odpisy świadectw lub legitymacji szkolnych

Usługa umożliwia złożenie do wybranej szkoły wniosku o wydanie duplikatów i odpisów świadectw dla absolwentów lub duplikatów legitymacji szkolnej.

Organ właściwy do realizacji usługi  

szkoły publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych: szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe i placówki kształcenia ustawicznego, kuratoria oświaty

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

uczniowie, absolwenci szkół

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek
  • Dowód wniesienia opłaty
  • Upoważnienie wystawione przez właściciela dokumentu - w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest osobą, na którą wydano oryginał świadectwa
  • Skan dokumentu tożsamosci
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

26 zł - Za wydanie duplikatu świadectwa, odpisu świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości, dyplomu, zaświadczenia i indeksu oraz za uwierzytelnienie dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą, 9 zł - Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej i e-legitymacji szkolnej lub legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego i e-legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Zespół Szkół Przemysłu Mody

Dni i godziny   pon-pt, 8-15
Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie duplikatu, odpisu, świadectwa lub legitymacji szkolnej

Etapy realizacji usługi  

1. Wysłanie wniosku, 2. Weryfikacja 3. Wydanie lub odmowa wydania duplikatu

Poziom dostępności usługi   Informacja
Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

http://www.bip.zspmlodz.wikom.pl

Telefon   426433519
Fax  
Słowa kluczowe   Duplikaty i odpisy świadectw
Podobne usługi  

Duplikaty i odpisy świadectw lub legitymacji szkolnych

Usługa umożliwia złożenie do wybranej szkoły wniosku o wydanie duplikatów i odpisów świadectw dla absolwentów lub duplikatów legitymacji szkolnej.