Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: Zespół Szkół Przemysłu Mody
Zespół Szkół Przemysłu Mody
Łódź (miasto), ul. Adama Naruszewicza 35
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Duplikaty i odpisy świadectw

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Iszkoły wniosku o wydanie duplikatów i odpisów świadectw dla absolwentów.

Organ właściwy do realizacji usługi  

szkoły publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych: szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe i placówki kształcenia ustawicznego

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Absolwenci

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek
  • Dowód wniesienia opłaty
  • Upoważnienie wystawione przez właściciela dokumentu - w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest osobą, na którą wydano oryginał świadectwa
  • Skan dokumentu tożsamosci
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

26 zł - Za wydanie duplikatu świadectwa, odpisu świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości, dyplomu, zaświadczenia i indeksu oraz za uwierzytelnienie dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą, 9 zł - Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej i e-legitymacji szkolnej lub legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego i e-legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Zespół Szkół Przemysłu Mody

Dni i godziny   pon-pt, 8-15
Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie duplikatu, odpisu, świadectwa

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom dostępności usługi   Informacja
Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

http://www.bip.zspmlodz.wikom.pl

Telefon   426433519
Fax  
Słowa kluczowe   Duplikaty i odpisy świadectw
Podobne usługi  

Duplikaty i odpisy świadectw

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Iszkoły wniosku o wydanie duplikatów i odpisów świadectw dla absolwentów.