Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: KURATORIUM OŚWIATY W KRAKOWIE
KURATORIUM OŚWIATY W KRAKOWIE
Kraków, ul. Szlak 73
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Duplikaty i odpisy świadectw lub legitymacji szkolnych

Usługa umożliwia złożenie do wybranej szkoły wniosku o wydanie duplikatów i odpisów świadectw dla absolwentów lub duplikatów legitymacji szkolnej.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Szkoły publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych: szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe i placówki kształcenia ustawicznego, kuratoria oświaty

Nazwa komórki organizacyjnej  

Wydział Organizacyjny

Kogo dotyczy  

uczniowie, absolwenci szkół

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek
 • Dowód wniesienia opłaty
 • Upoważnienie wystawione przez właściciela dokumentu - w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest osobą, na którą wydano oryginał świadectwa
 • Skan dokumentu tożsamosci
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

26 zł - Za wydanie duplikatu świadectwa, odpisu świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości, dyplomu, zaświadczenia i indeksu oraz za uwierzytelnienie dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego poza granicami kraju, 9 zł - Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej i e-legitymacji szkolnej lub legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego i e-legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego

Numer konta  

35 1010 1270 0023 0722 3100 0000

Tytuł wpłaty  

Opłata za sporządzenie duplikatu

Kwota (PLN)  

26

Płatność on-line   Zapłać teraz online
Miejsce składania dokumentów  

ul. Szlak 73 31-153 Kraków

Dni i godziny  
 • wtorek-piatek, 7:30-15:30
 • poniedziałek, 7:30-17:00
 • Tryb odwoławczy  

  Nie dotyczy

  Rezultat realizacji usługi  

  Wydanie duplikatu, odpisu, świadectwa lub legitymacji szkolnej

  Etapy realizacji usługi  

  1. Wysłanie wniosku, 2. Weryfikacja 3. Wydanie lub odmowa wydania duplikatu

  Poziom dostępności usługi   Transakcja
  Poziom uwierzytelniania  
 • Wymagany
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  Usługa dotyczy zlikwidowanych szkół i placówek oświatowych z terenu województwa małopolskiego!

  Opłata za sporządzenie duplikatu wynosi 26 zł za każdy dokument, zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 12 października 2016 r.

  BIP  

  http://bip.malopolska.pl/kokrakow

  Telefon   124481110
  Fax   124481162
  Słowa kluczowe   Duplikaty i odpisy świadectw
  Podobne usługi  

  Duplikaty i odpisy świadectw lub legitymacji szkolnych

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej szkoły wniosku o wydanie duplikatów i odpisów świadectw dla absolwentów lub duplikatów legitymacji szkolnej.