Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych

Złożenie wniosku o organizację zbiorowego dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych albo zwrot kosztu dojazdu własnym samochodem przez rodzica/opiekuna prawnego

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Rodziców lub opiekunów prawnych dzieci niepełnosprawnych

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Skan zaświadczenia ze szkoły/placówki oświatowej o realizowaniu nauki w danej placówce
 • Skan aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
Czas realizacji  

Niezwłocznie, 30 dni gdy sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego lub w sprawach szczególnie skomplikowanych 60 dni

Opłaty  

Nie pobiera się

Tryb odwoławczy  

Nie przysługuje

Rezultat realizacji usługi  

Organizacja dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Informacja o rozpatrzeniu wniosku.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych

  Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych

  Złożenie wniosku o organizację zbiorowego dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych albo zwrot kosztu dojazdu własnym samochodem przez rodzica/opiekuna prawnego