Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Dotowanie szkół i placówek niepublicznych

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o dotacje dla szkół i placówek niepublicznych.Organ prowadzący szkoły / placówki niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej ma prawo ubiegać się o dotacje ze środków państwowych

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Organy prowadzące szkoły lub placówki niepubliczne

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Decyzja o nadaniu uprawnień szkoły / placówki publicznej
 • Wniosek o udzielenie dotacji niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych
Czas realizacji  

Dotacje są przekazywane w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy szkoły lub placówki

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie wniosku o dotacje

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Przyznanie dotacji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Dotowanie szkół i placówek niepublicznych

  Dotowanie szkół i placówek niepublicznych

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o dotacje dla szkół i placówek niepublicznych.  Organ prowadzący szkoły / placówki niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej ma prawo ubiegać się o dotacje ze środków państwowych