Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Dotowanie szkół i placówek niepublicznych

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o dotacje dla szkół i placówek niepublicznych.Organ prowadzący szkoły / placówki niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej ma prawo ubiegać się o dotacje ze środków państwowych

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Organy prowadzące szkoły lub placówki niepubliczne

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Decyzja o nadaniu uprawnień szkoły / placówki publicznej
  • Wniosek o udzielenie dotacji niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych
Czas realizacji  

Dotacje są przekazywane w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy szkoły lub placówki

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Dotowanie szkół i placówek niepublicznych

Dotowanie szkół i placówek niepublicznych

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o dotacje dla szkół i placówek niepublicznych.Organ prowadzący szkoły / placówki niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej ma prawo ubiegać się o dotacje ze środków państwowych