Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: LUBUSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GORZOWIE WLKP.
LUBUSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GORZOWIE WLKP.
GORZÓW WIELKOPOLSKI, UL. KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA 8
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Dotacja dla jednostki samorządu terytorialnego na zadania związane z usuwaniem skutków klęski żywiołowej

Usługa umożliwia złożenie przez jednostki samorządu terytorialnego do wybranego wojewody wniosku o dotacje z budżetu Państwa dla zadań związanych z usuwaniem skutków klęski żywiołowej oraz przygotowanie umowy dotacyjnej.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Wydział Infrastruktury

Kogo dotyczy  

Jednostki samorządu terytorialnego

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek jednostki samorządu terytorialnego o dotację z budżetu państwa do zadań związanych z usuwaniem skutków klęski żywiołowej
  • Dokumenty niezbędne przy powodziach Pobierz
  • Dokumenty niezbędne przy osuwiskach ziemi Pobierz
Czas realizacji  

Do 30 dni, a w przypadku spraw skomplikowanych do 60 dni

Opłaty  

Brak opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Kancelaria Ogólna

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Dofinansowanie

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. weryfikacja wniosku, 3. Dofinansowanie

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

http://bip.lubuskie.uw.gov.pl/

Telefon   95 711 55 83
Fax   95 711 53 67
Słowa kluczowe   Dotacja dla jednostki samorządu terytorialnego na zadania związane z usuwaniem skutków klęski żywiołowej
Podobne usługi  

Dotacja dla jednostki samorządu terytorialnego na zadania związane z usuwaniem skutków klęski żywiołowej

Usługa umożliwia złożenie przez jednostki samorządu terytorialnego do wybranego wojewody wniosku o dotacje z budżetu Państwa dla zadań związanych z usuwaniem skutków klęski żywiołowej oraz przygotowanie umowy dotacyjnej.