Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie opinii o dopuszczenie do eksploatacji statków pod względem sanitarnym

Wydawanie opinii o dopuszczeniu do eksploatacji statków pod względem wymagań sanitarnych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Kogo dotyczy  

Armator - właściciel statku lub osoba, która uzyskała od właściciela tytuł prawny do władania statkiem we własnym imieniu

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Kopia dokumentu rejestracyjnego statku żeglugi śródlądowej, kopia tymczasowego świadectwa klasy, kopia wykazu wyposażenia, dokument z przeglądu technicznego, świadectwo pomiarowe, jeżeli statek podlega obowiązkowi pomiarowemu, kopia umowy na wywóz odpadów (komunalnych i płynnych)
Czas realizacji  

30 dni

Opłaty  

Kwota wyliczana indywidualnie dla każdego klienta po wydaniu opinii

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku oraz wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji o dopuszczeniu do eksploatacji statku.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Dopuszczenie do eksploatacji statków

  Wydanie opinii o dopuszczenie do eksploatacji statków pod względem sanitarnym

  Wydawanie opinii o dopuszczeniu do eksploatacji statków pod względem wymagań sanitarnych.