Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Dokonanie/zmiana wpisu do rejestru systemu zapasów interwencyjnych.

Usługa umożliwia wysłanie do wybranej instytucji publicznej wniosku o wpis lub zmiana wpisu do rejestru systemu zapasów interwencyjnych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Agencja Rezerw Materiałowych.

Kogo dotyczy  

Producenci i handlowcy zamierzający podjąć działalność gospodarczą w zakresie produkcji paliw lub przywozu ropy naftowej lub paliw.

Podstawy prawne  
    Ustaw z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1537 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o dokonanie wpisu lub dokonanie zmiany wpisu do rejestru systemu zapasów interwencyjnych.
Czas realizacji  

14 dni .

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Do ministra gospodarki w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i podjęcie decyzji w sprawie wpisu w rejestrze zapasów interwencyjnych.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Podjęcie decyzji w sprawie dokonania wpisu lub zmian w rejestrze zapasów interwencyjnych.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Dokonanie/zmiana wpisu do rejestru systemu zapasów interwencyjnych.

Dokonanie/zmiana wpisu do rejestru systemu zapasów interwencyjnych.

Usługa umożliwia wysłanie do wybranej instytucji publicznej wniosku o wpis lub zmiana wpisu do rejestru systemu zapasów interwencyjnych.