Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH W KRAKOWIE
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH W KRAKOWIE
Kraków (miasto), ul. Ujastek 7
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w związku z realizacją przedsięwzięcia przy udziale kredytu z linii Nowych Technologii NT

Podmioty realizujące inwestycje związane z wprowadzaniem nowych technologii produkcji zwierzęcej i roślinnej zapewniających wysoką jakość produktu zobowiązane są po realizowaniu inwestycji, w ciągu 30 dni kalendarzowych od wytworzenia produktu do zwrócenia się do Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z wnioskiem o przeprowadzenie oceny jakości handlowej.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Zainteresowanych przedsiębiorców, których dotyczyła inwestycja realizowana przy udziale kredytu z linii Nowych Technologii

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1688 z późn. zm., Art. 31,)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie stawek opłat za dojazd do miejsca oceny, czynności związane z dokonaniem oceny, badania laboratoryjne i wydawanie świadectw jakości handlowej oraz sposobu i terminu wnoszenia tych opłat (Dz. U. z 2015 r., poz. 2328)
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych F-28/BKJ-01-IR-01
 • Kopia umowy z kredytobiorcą do wglądu w siedzibie wnioskodawcy
Czas realizacji  

Do 10 dni roboczych

Opłaty  

W zależności od czynności. Szczegóły są określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie stawek opłat za dojazd do miejsca oceny, czynności związane z dokonaniem oceny, badania laboratoryjne i wydanie świadectw jakości handlowej oraz sposobu i terminu wnoszenia tych opłat.

Numer konta  

49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

Tytuł wpłaty  

Wniosek o dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

Kwota (PLN)  

10

Płatność on-line   Zapłać teraz online
Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie świadectwa jakości handlowej

Etapy realizacji usługi  

Przyjęcie wniosku o dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w związku z realizacją przedsięwzięcia przy udziale kredytu z linii NT, przeprowadzenie kontroli wskazanej do oceny partii artykułów rolno-spożywczych, wydanie świadectwa jakości

Poziom dostępności usługi   Transakcja
Poziom uwierzytelniania  
 • Wymagany
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  Telefon  
  Fax  
  Słowa kluczowe  
 • ocena jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
 • kredyt z linii NT
 • Dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w związku z realizacją przedsięwzięcia przy udziale kredytu z linii Nowych Technologii NT

  Podmioty realizujące inwestycje związane z wprowadzaniem nowych technologii produkcji zwierzęcej i roślinnej zapewniających wysoką jakość produktu zobowiązane są po realizowaniu inwestycji, w ciągu 30 dni kalendarzowych od wytworzenia produktu do zwrócenia się do Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z wnioskiem o przeprowadzenie oceny jakości handlowej.