Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON do zakupu zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze .

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek
  • Kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub równoważne Faktura - oryginał określająca kwotę opłacona w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup, wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie.
  • Dokumenty potwierdzające wysokość dochodu za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
  • Wyciąg z rachunku bankowego potwierdzający nazwę banku i numer rachunku, dane właściciela, w przypadku przekazania dofinansowania ze środków PFRON na rachunek bankowy.
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON do zakupu zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze .