Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W TYCHACH
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W TYCHACH
TYCHY, UL. CMENTARNA 54
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Dofinansowanie zakupu podręczników

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1342)
Wymagane dokumenty  
    Wniosek z zaświadczeniem o wysokości dochodów. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - oświadczenie o wysokości dochodów.
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Otrzymanie decyzji o o dofinansowaniu zakupu podręczników

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom dostępności usługi   Informacja
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

Telefon  
Fax  
Słowa kluczowe   Dofinansowanie zakupu podręczników

Dofinansowanie zakupu podręczników

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników.